نسخه های بعدی

پلیر Native آیفون:

قابلیت کنترل فایل صوتی با پلیر native جهت کاربران آیفون. و در نسخه های بعدی متعاقبا کاربران Android. (شامل کنترل صوت در LockScreen و توقف صوت هنگام زنگ خوردن گوشی و رفتن به آیه بعدی و قبلی با هندزفری و ...

تغییر سرعت پخش صوت:

افزودن قابلیت تغییر سرعت پخش صوت: بین 1x و 1.5x و 2x .

ترجمه انگلیسی:

اضافه کردن ترجمه انگلیسی تعداد دیگری از سوره های قرآن و جایگزین آنها با ترجمه های موقت فعلی.

     

مشکلات برنامه (Bug)

در نسخه جدید:

هنوز موردی گزارش نشده.

     

مشکلات متن (Text)

در نسخه جدید:

هنوز موردی گزارش نشده.