نسخه های بعدی

متاسفانه باید به اطلاع برسانیم نسخه فعلی کلیه اپلیکیشن های پیام، از جمله قرآن حکیم، نسخه آخر می باشند. طبیعتا آپدیت دیگری برای آنها نخواهیم داشت، لذا به مرور زمان همگی از دسترس گوشی های جدید آندروید و آیفون خارج خواهند شد. چنانکه عمر و امکانات اجازه دهد، شاید در آینده توفیق تولیدات جدیدی را جایگزین و مکمل یا متمم اپلیکیشن های جاری یافتیم، تحت وب و موبایل، شامل قابلیتهای قدیم و جدید، به حول و قوه الهی.

     

مشکلات برنامه (Bug)

در نسخه جدید:

- در صفحه انتخاب سوره، دکمه های چینش لیست سوره ها از ی تا الف و از 114 به 1 عمل نمیکند.

     

مشکلات متن (Text)

در نسخه جدید:

هنوز موردی گزارش نشده.